Wat doen we

Alle voorkomende bewerkingen aan en revisies van verbrandingsmotoren behoren tot het ‘product’ dat Oudejans aanbiedt. Dat product betreft motorblokken, cilinderbussen, krukassen, cilinderkoppen, brandstofpompen en -verstuivers, benzine-injectoren en bijzondere metingen en expertise. Aan de hand van afbeeldingen krijgt u een overzicht van ons werk.

Benzine-injectoren

Met deze apparatuur test men benzine-injectoren. Voornamelijk bij (lease) auto’s die langdurig op LPG lopen en vrijwel niet op benzine, ziet men vaak vervuilingsverschijnselen van het benzine-injectiesysteem. Ook de auto’s van het Amsterdamse taxi wagenpark zijn in veel gevallen uitgerust met LPG en komen hier voor onderhoud.

Cilinderkoppen

Speciaal gereedschap vereenvoudigt het de- en monteren van kleppen in de cilinderkop.

De Newen apparatuur wordt gebruik voor het frezen van klepzittingen in cilinderkoppen. Dit gebeurt computergestuurd. Deze bewerking heeft veelvuldig plaats bij verbrandingsmotoren (vaak automotoren) die op LPG (moeten gaan) lopen.

Door het vacuüm trekken worden de passingen van de kleppen en de zittingen gecontroleerd. De ‘werkdiepte’ van de computergestuurde cilinderkoppen- revisiemachine kan tot op 0,01 mm nauwkeurig worden ingesteld. Deze speciale aansturing maakt het ook mogelijk om bij de bewerking van een serie (gelijke) koppen de basisinstellingen door middel van een magneetkaart vast te leggen. Naast nauwkeurigheid komt dit ook de efficiency ten goede.

Ook controle op eventuele lekkages van de kop behoort tot de werkzaamheden. Dit gebeurt onder luchtdruk in een speciale met koelvloeistof op 80ºC gevulde bak.

Motorblokken – cilinders

Alle voorkomende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Dus ook motorblokken waar het verbussen van cilindervoeringen aan de orde is. De maatnauwkeurigheid van deze bewerkingsmachine voldoet aan de nieuwste normen inzake tolerantie voor hedendaagse verbrandingsmotoren.

Krukassen

Deze krukasslijper is een zeer specialistische slijpbank waarop uiterst nauwkeurige en ingewikkelde (be)handelingen uitgevoerd kunnen worden. Deze apparatuur is bepaald niet alledaags getuige het feit dat collega- revisiebedrijven uit de omgeving dergelijke bewerkingen regelmatig bij Oudejans uitbesteden.

Toleranties motorblokken – cilinderkoppen

De nieuwste generatie koppakkingen heeft een wezenlijk andere ‘performance’ dan voorheen. Dat betekent dat de ‘ruwheid’ van motorblokken en cilinderkoppen aan de allergrootste nauwkeurigheid moet voldoen. Speciale ruwheid meetapparatuur is daarbij onontbeerlijk.

Scheeps- en industriemotoren

In relatie tot de afmetingen van veel autoverbrandingsmotoren vormen de scheeps- en industriemotoren het ‘zware werk’. Expertise en knowhow zijn ook op dit terrein volledig aanwezig. De toegankelijkheid tot de werkplaats laat vrijwel elke afmeting gemakkelijk toe.

Expertise – technische controle – specials

Het reviseren en herstellen van verbrandingsmotoren beperkt zich niet tot de hedendaagse, moderne motoren.

    • Klassiekers, oldtimers en specials kunnen ook worden aangeboden.
      Expertisewerkzaamheden voor auto-importeurs.
      Technische controles bij merkenraces. Oudejans verleent ook diensten aan het circuit van Zandvoort. Het uitlezen van nokkenassen is een nuttig hulpmiddel bij de technische controles van wedstrijdauto’s tijdens de daar gehouden races.

Comments are closed.